Αςκηςη της έξουςίάς κάί ίδέά της φυςης. γυνάίκές κάί δουλοί άπο την άρχάίά ουτοπίά ςτη δυςτοπίά Ευρωπη - Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne Access content directly
Book Sections Year : 2020

Αςκηςη της έξουςίάς κάί ίδέά της φυςης. γυνάίκές κάί δουλοί άπο την άρχάίά ουτοπίά ςτη δυςτοπίά Ευρωπη

No file

Dates and versions

hal-04332444 , version 1 (08-12-2023)

Identifiers

  • HAL Id : hal-04332444 , version 1

Cite

Marcella Farioli. Αςκηςη της έξουςίάς κάί ίδέά της φυςης. γυνάίκές κάί δουλοί άπο την άρχάίά ουτοπίά ςτη δυςτοπίά Ευρωπη. Ουτοπία (Ευρώπη) Ή πώς να γίνουμε ευρωπαίοι πολίτες, ΕΚΔΟΣΕΊΣ ΓΚΟΝΗ, 2020. ⟨hal-04332444⟩

Collections

UPEC CRHEC
7 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More